Здравейте колеги,
Кога приключваме хартиените трудови книжки? 
До кога ще трупаме хартиени документи в трудовите досиета на нашите работници и служители? 
Отговори на тези и много други въпроси ще Ви представим в УЕБИНАРА “Електронно трудово досие. Изисквания при изготвяне и съхранение на електронни документи. Електронна трудова книжка”. 
Ние вече използваме система за електронни трудови досиета. Ще Ви покажем изпълнението на Наредбата за електронните документи на практика. ВКЛЮЧЕТЕ СЕ СЕГА!


В брой № 85 на Държавен вестник беше обнародван  Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
Въвеждат се Единен електронен трудов запис и Регистър на заетостта, които заменят трудовата книжка и регистъра на трудовите договори.

Единният електронен трудов запис е електронен документ, който съдържа данни и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя, и е официален удостоверителен документ.

Работникът или служителят има право на достъп до своя единен електронен трудов запис. 

Родителите, настойниците и попечителите на работници и служители, ненавършили 18 години, имат право на достъп до съответния им единен електронен трудов запис до навършване на 18 години.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ в УЕБИНАРА ” Електронно трудово досие. Изисквания при изготвяне и съхранение на електронни документи. Електронна трудова книжка”!

ЕЛАТЕ и ЧУЙТЕ какви са Вашите задължения по този закон!

Categories: Общи