В Кодекса на труда са регламентирани редица срокове, които съпътстват промените.

ВАЖНО!!! Електронната трудова книжка е начин да се повиши КОНТРОЛЪТ!

Работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на работника или служителя поради невписване на прекратяването на трудовия договор.

ТРЯБВА ДА СЕ ПОДГОТВИМ!

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ в УЕБИНАРА “Електронно трудово досие. Изисквания при изготвяне и съхранение на електронни документи. Електронна трудова книжка” !
В обучението ще бъдат разгледани последните промени в Кодекса на труда, обнародвани в бр. 85 на Държавен вестник, от 10.10.2023 г., регламентиращи въвеждането на регистър на заетостта, единният електронен трудов запис и трудов стаж.

ЕЛАТЕ и ЧУЙТЕ какви са промените!

На всеки участник в семинара ще бъде издадено Удостоверение за обучение по ЗБУТ. 

Дата 19.02.2024 г. от 13:30 до 15:30 часа – ЗАПИСВАНЕ.

Начин на провеждане: Zoom среща

Цена за Обучение /един участник/: 125 лв. без ДДС

При регистрация на двама участници от една институция цената е 200 лв.  без ДДС.   

Categories: Общи